Producent elementów małej architektury

Wspieramy

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
Jan Paweł II

Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

Wspieramy działalność Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. To inicjatywa zachęcająca dzieci do poznawania świata nauki poprzez omawianie interesujących tematów oraz spotkania z wybitnymi postaciami nauki. Wykłady dla studentów wygłosili m.in. Leszek Balcerowicz, Marek Safjan, Franciszek Ziejka i Michał Kulesza.

Działania Uniwersytetu cieszą się wielkim powodzeniem:

  • Od początku jego działalności w 2008 roku do listopada 2013 roku zorganizowano ponad 90 sesji naukowych dla dzieci.
  • W ramach działań mali studenci nie tylko pozyskują wiedzę i rozwijają swoje zainteresowania, ale także wygłaszają przemówienia. Wszystko po to, by zdobyć tytuły licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.
  • Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, to wielokrotnie nagradzana inicjatywa. Program otrzymał m.in. nagrodę Optimo Modo 2013 (dla najlepszej organizacji powiatu chrzanowskiego, wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej) oraz tytuł MEN "Miejsce rozwijania talentów".
  • Uniwersytet współpracuje z innymi tego typu placówkami w całej Europie.

Opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa powołana spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Zajęcia odbywają się w Chrzanowie w nowoczesnej sali wykładowej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

     

Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Z radością pomagamy w rozwoju działalności chóru działającego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Chór powstał w 2007 roku z inicjatywy uczniów liceum. Mimo młodego stażu może pochwalić się wieloma osiągnięciami w konkursach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Wśród najważniejszych wymienić należy: dwukrotne zdobycie Złotego Dyplomu na Małopolskich Spotkaniach Kolędowych (Kraków 2013, 2014), dwukrotne zdobycie Złotej Struny w Małopolskim Festiwalu Chóralnym "o Złotą Strunę" (Niepołomice 2012, 2013).