Producent elementów małej architektury

Siedziska, kosze i kule przy Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach